Robot puja escales

Robot puja escales

ÚLTIMA TECNOLOGIA EN QÜESTIÓ DE MUDANCES

Mostrem l'ús del robot en diferents feines

TRASLLAT D'UNA MÀQUINA DE RAIG "X"

Un altre trasllat d'èxit gràcies al nostre Robot.
Aconseguint moure una màquina de raig "X" dins d'un centre Clínic, sense utilitzar ascensors ni muntacàrregues. Fent servir només les escales del edifici i sense que la màquina patís moviments bruscos.

TRASLLAT D'UNA MÀQUINA FOTOCOPIADORA AMB ROBOT PUJA ESCALES .
Màquina fotocopiadora-RobotMàquina fotocopiadora-Robot

Per tal de poder pujar una màquina fotocopiadora, de gran pes i volum per unes escales estretes vam fer servir, el nostre robot puja escales. Tot i que el gir era difícil, amb perícia i experiència es van superar les dificultats i l'objectiu va ser aconseguit.

TRASLLAT DE MÀQUINA A AV. DIAGONAL DE BARCELONA
Robot puja escalesRobot puja escales

En el vídeo que penjem més avall, es pot veure com funciona el nostre Robot puja escales. En el treball que vam realitzar en aquella ocasió, traslladavem una màquina delicada que per les circumstàncies de la mateixa (pes i dimensions), no podia ser transportada a l'ascensor de l'edifici i si en canvi podíem aprofitar les escales del mateix. L'operació va ser tot un èxit i vam aconseguir traslladar la màquina ràpidament, eficaçment i sense riscos.

El Robot, disposa d'unes cintes enfiladisses a la base, les que li permeten desplaçar pujant escales i rampes de forma elèctrica.

Recomanat per a trasllats especials i que requereixen un tracte professional.

Robot puja escales

Baixant maquinaria delicada amb el nostre robot puja escales.